Od Ždiarskej vidly
Bora
Bora od Ždiarksej vidly

Narodenie: 05.03.2011

Otec: Fagan zo Starej Hájnice SPKP 491/06

Matka: Endi spod Lupčianskej Magury SPKP 529/10

Výstavy: výb. CAC

Skúšky: PF - I.cena, IHF - I.cena